مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1387
  کارشناسی کارشناس رادیولژی
  گرایش رادیولوژی /دانشگاه علوم پزشکی شیراز / معدل 16.14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۲ تا هم اکنون
  بیمارستان شهید محمدی بندرعباس
  پزشکی درمانی/پرستاری// کاردان رادیولوژی

  توضیحات: در مطب خانم دکتر مشکسار از سال 91 تا 95 مسول فیزیک بهداشت
  مطب دکتر شعله شهیدی از سال 89 تا 91 کارشناس رادیولوژی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1387
  مقاله اختلال در اسپرماتوژنز موش های نر مواجه شده با اشعه الکترومغناطیس کامپیوتر های لپ تاپ در ششمین کنگره سراسری علمی انجمن علوم پرتونگاری ایران

افتخارات

 • 1387
  کسب مقام دوم در کنگره سراسری علمی انجمن علوم پرتونگاری ایران

دانش تخصصی

 • تکنسین رادیولوژی جنرال .
  100% Complete
  عنوان مدرک: رادیولوژر
دانش تخصصی
 • تکنسین رادیولوژی جنرال .
  100% Complete
  عنوان مدرک: رادیولوژر
https://.com