مختصری از من

فعالیت در قسمت I.T دفتر هواپیمایی به مدت یکسال و نیم
فعالیت در زمینه تبلیغات
مدیریت سایت
مسلط به نرم افزار فتوشاپ
مسلط به نرم افزار وورد
آشنایی با وورد پرس
تایپ
و کلیه امور کامپیوتری

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مهندسی فناوری ارتباط و اطلاعات
  گرایش کاربردها /دانشگاه علامه دهخدا - قزوین

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  دفتر هواپیمایی عفیف گشت آریا
  مهندسی برق/ قسمت I.T

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  فعالیت در قسمت I.T دفتر هواپیمایی ، تبلیغات ، مدیریت سایت ، و...
 • 1394
  فعالیت در قسمت I.T دفتر هواپیمایی ، تبلیغات ، مدیریت سایت و...
 • 1392
  فعالیت در زمینه عکاسی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت در زمینه های کامپیوتری و تلفن همراه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تسلط به نرم افزارهای فتوشاپ - وورد - مدیریت سایت - آشنایی با ووردپرس - تسلط به کلیه امور کامپیوتری - عکاسی و...
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی فناوری ارتباط و اطلاعات

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ - وورد - ووردپرس - تایپ و کلیه امور کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی فناوری ارتباط و اطلاعات

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تسلط به نرم افزارهای فتوشاپ - وورد - مدیریت سایت - آشنایی با ووردپرس - تسلط به کلیه امور کامپیوتری - عکاسی و...
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی فناوری ارتباط و اطلاعات
https://.com