مختصری از من

دکل رو و نصاب اینترنت و کانفیگ رادیو وجوشکاری

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم علوم انسانی
  گرایش نقشه کشی ساختمان / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  تهران کارارا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ دکل کار و نصاب

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • دکل کار و وایرلس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دکل کار و وایرلس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com