مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه امام جواد
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه پیام نور

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کوهنوردی
 • پیاده روی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Neural Networks
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Futures Studies (آینده پژوهی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک: کار افرینی دانشگاه امام جواد
 • Primavera
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و جرفه ای
 • حسابداری (Accounting)
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت تراز حساب
 • سرممیزی ایزو 9001
  80% Complete
  عنوان مدرک: dqs
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • Gams
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Neural Networks
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Futures Studies (آینده پژوهی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com