مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه امام جواد
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه پیام نور

پروژه ها

 • 1396
  پایان نامه کارشناسی ارشد
  مسئول اجرای پایان نامه

  توضیحات: موضوع پایان نامه پیش بینی روند علم در انرژی های تجدید با استفاده از شبکه های عصبی میباشد که در حوزه علوم اینده پژوهی مرتبط است و به بررسی پژوهش های پیشین و همچنین پیش بینی اینده، در زمینه انرژی ها تجدید پذیر میپردازد.که این پروژه با استفاده از مباحث اماری و کمی توسط نرم افزار متلب پیاده سازی شده است.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کوهنوردی
 • پیاده روی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Neural Networks
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Futures Studies (آینده پژوهی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سرپرست کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک: سرپرست کنترل کیفیت فنی و حرفه ای
 • تکنیک های رهبری و مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک: تکنیک های رهبری و مدیریت فنی و حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک: کار افرینی دانشگاه امام جواد
 • Primavera
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و جرفه ای
 • حسابداری (Accounting)
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت تراز حساب
 • سرممیزی ایزو 9001
  80% Complete
  عنوان مدرک: dqs
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • Gams
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Neural Networks
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Futures Studies (آینده پژوهی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سرپرست کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک: سرپرست کنترل کیفیت فنی و حرفه ای
 • تکنیک های رهبری و مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک: تکنیک های رهبری و مدیریت فنی و حرفه ای
https://.com