مختصری از من

بیشتر ترجیح ترجیح میدهم در شرکت های دارویی کار کنم به علت داشتن تجربه در شرکت های پخش دارویی و هلدینگ. و به علت کار کردن با انواع گزارشات توانای کار به عنوان کارشناس فروش و برنامه ریزی را داشته و بعلت تسلط به زبان انگلیسی می توانم درقسمت بازرگانی کار کنم.

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1382
  کارشناسی علوم اقتصادی
  گرایش نظری /دانشگاه بوعلی سینا / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت پوراطب
  کارشناس فروش
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت پوراپخش
  کارشناس فروش
 • بهمن ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت یاراطب
  کارشناس فروش
 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۸۸
  آموزشگاه زبان هرمزان
  معلم زبان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1388

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش های که انجام می دهم شامل پیاده روی ، شنا، یوگا می باشد

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش تدریس زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: T.T.C

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش تدریس زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: T.T.C
https://.com