مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1385
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش صنعتی /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 18

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • غواصی صنعتی ، حمل و نقل ، امور دریایی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Financial Management (مدیریت مالی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com