مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد پژوهش هنر
  /دانشگاه دانشگاه هنر تهران
 • 1382 تا 1387
  کارشناسی گرافیک
  گرایش گرافیک /دانشگاه دانشگاهه سمنان / معدل 18.28

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۹۰
  دانشگاه سمنان
  هنر/طراحی/ کارشناس گروه

  توضیحات: لوح تقدیر به مناسبت همکاری در برگزاری همایش ها و نمایشگاه های دانشگاه سمنان
  تدریس کارگاه گرافیک دانشگاه علمی و کاربردی بهمن 1389تا تیر 1390
  حق التدریس آموزش و پرورش ناحیه 6 مشهد هنرستان پویا مهر1380تا شهریور 1382
  مربی طراحی هلال احمر 1378

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • طراحی پوستر های سه شنبه های بدون خودرو مشهد
 • همکاری با شهرداری سمنان به مناسبت ورود مقام معظم رهبری به این شهر

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • freehand
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe InDesign
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کانون زبان ایران Level 8b
https://.com