مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازرگانی بین الملل /دانشگاه تهران
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها /دانشگاه آزاد قم / معدل 14.43

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت دانش بنیان گواراب سازان دشت سبز
  مهندسی صنایع/ مدیر برنامه ریزی

  توضیحات: -برنامه ریزی و پایش تولید و کنترل تحقق سفارشات مشتریان
  -کنترل موجودی ها و نظارت بر انبارها
  -برنامه ریزی و کنترل پروژه های تعریفی در سازمان
  -کارشناس تهیه روش های اجرایی سازمان( تهیه روش های اجرایی: انبارش و کنترل موجودی، برنامه ریزی، خرید)

 • اسفند ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  گواراب سازان دشت سبز
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی تولید
 • اسفند ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  گواراب سازان دشت سبز
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی تولید

  توضیحات: برنامه ریزی و پایش تولید
  بالانس تولید

پروژه ها

 • تدوین سند استراتژیک شرکت هپاکو
  کارآموز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی و کنترل تولید
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید و عملیات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی استراتژیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار تولید فروردین
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی و کنترل تولید
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید و عملیات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی استراتژیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com