مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش استراتژی /دانشگاه تهران / معدل 18
 • 1381 تا 1386
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  /دانشگاه علم و فرهنگ / معدل 17
 • 1378 تا 1381
  دیپلم ریاضی فیزیک

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Illustrator
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe InDesign
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Premiere
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SharePoint
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Prezi
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com