مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مديريت دولتي
  گرایش مديريت شهري /دانشگاه ازاد اسلامي
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی برق
  گرایش الكترونيك /دانشگاه ازاد اسلامي كرج

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  شركت آسانسور رازي
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ كارشناس R&D

  توضیحات: قراردادهاي بين المللي با شركت هاي كره اي فعال در زمينه آسانسور

 • فروردین ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۲
  شركت اسانسور رازي
  مهندسی برق/ كارشناس امور نصب و راه اندازي

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  رساله كارشناسي ارشد بررسي نقش مديريت شهري بر مديريت بحران (مطالعه موردي)شهرداري كرج با حمايت شهرداري كرج منطقه ٧ همكاري با امور آموزشي شهرداري تهران در امور پژوهشي
 • 1392
  پاين نامه كارشناسي بررسي سيستم هاي MEMS ميكروالكترو مكانيك

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Service
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PSpice
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com