مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1383 تا 1387
    دیپلم ریاضی
https://.com