مختصری از من

علاقه مند به فعالیت در محیطی هستم که فراتر از سطح دانشی و مهارتی من باشد. مشتاق همکاری با افراد باهوش تر و هدفمند تر از خودم هستم . سخت کوش هستم و مشتاق یادگیری ، مسئولیت پذیری و تعهد را در راس کارهایم قرار می دهم .

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی نرم افزار
  گرایش امنیت /دانشگاه فنی و حرفه ای دکتر شریعتی / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان SQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • امنیت در محیط‌های دیتابیس
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پایگاه داده
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان SQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • امنیت در محیط‌های دیتابیس
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پایگاه داده
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com