مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی سینما
  گرایش کارگردانی /دانشگاه موسسه اموزش عالی سپهر / معدل 17.63

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  موسسه اموزش عالی آزاد دانش پژوهان
  هنر/طراحی/ دستیار کارگردان -منشی صحنه -کارمند

  توضیحات: منشی صحنه فیلم کوتاه چنگال به کارگردانی مهدی خیاط زاده پاییز 94
  عکاس فیلم کوتاه فرند به کارگردانی احمد تیموری پاییز 94
  منشی صحنه فیلم کوتاه حماقتی برا یک رویا به کارگردانی حسین دهخدایی برای یک رویا زمستان 94
  منشی صحنه فیلم کوتاه دودمان به کارگردانی علیرضا لطفی بهمن ماه 94
  منشی صحنه و دستیار کارگردان فیلم کوتاه 1+1 به کارگردانی محمد عظیمی خرداد 95
  منشی صحنه فیلم کوتاه ....به کارگردانی دانیال صادقی فروردین 95
  بازیگر فیلم کوتاه تخته نرد به کارگردانی سعید پورطاهر اردیبهشت ماه 95
  دستیار کارگردان و برنامه ریز فیلم مستند سکوت آبی به کارگردانی علی افیونیان و سارا اشرفی تیرماه 95
  منشی صحنه تئاتر کودک آرزو ها بهار 94
  بازیگر تئاتر بودن یا نبودن آذر 94
  نقش خوان نمایشنامه خوانی پزشک نازنین آذر 94
  منشی صحنه یک تیزر تبلیغاتی برای شهرداری اصفهان مرداد ماه 95
  عکاس دومین دوره جشنواره تئاتر آسمان
  عکاس و جز تیم اجرایی اولین دوره جشنواره فیلم کوتاه سپهر
  عکاس جشنواره تئاتر مونولوگ آموزشگاه بازیگران معاصر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  تدریس اموزش خوشنویسی با خودکار

پروژه ها

 • 1395
  فیلم کوتاه 1+1
  دستیار کارگردان و منشی صحنه
 • 1395
  مستند سکوت آبی
  دستیار کارگردان و برنامه ریز
 • 1395
  فیلم کوتاه ....
  منشی صحنه
 • 1395
  فیلم کوتاه تبلیغاتی به سفارش شهرداری
  منشی صحنه
 • 1395
  جشنواره فیلم کوتاه سپهر
  عضو ستاد اجرایی جشنواره ، روابط عمومی و عکاس جشنواره
 • 1394
  فیلم کوتاه حماقتی برای یک رویا
  منشی صحنه
 • 1394
  فیلم کوتاه چنگال
  منشی صحنه
 • 1394
  فیلم کوتاه دودمان
  منشی صحنه
 • 1394
  فیلم کوتاه فرند
  عکاس
 • 1394
  نمایشنامه خوانی پزشک نازنین
  نقش خوان
 • 1394
  تئاتر بودن یا نبودن
  بازیگر
 • 1394
  تئاتر کودک آرزو ها
  منشی صحنه
 • 1394
  فیلم کوتاه تخته نرد
  بازیگر
 • 1394
  جشنواره تئاتر دانشجویی آسمان
  عکاس

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • 1394- جشنواره تئاتر دانشجویی آسمان / عکاس
 • 1395 - جشنواره فیلم کوتاه سپهر / عضو ستاد اجرایی جشنواره ، روابط عمومی و عکاس جشنواره
 • 1395 - جشنواره تئاتر مونولوگ آموزشگاه بازیگران معاصر / عکاس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تدوین فیلم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • منشی صحنه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارگردانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • خوشنویسی با خودکار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • خطاطی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازیگری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • پریمیر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • word
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تدوین فیلم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • منشی صحنه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارگردانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • خوشنویسی با خودکار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • خطاطی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازیگری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com