مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  گرایش منابع انسانی /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت کابلسان دریا
  منابع انسانی و آموزش/ فروش

  توضیحات: نماینده پخش در مراکز قم کاشان اراک دلیجان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس خصوصی دروس منابع انسانی و فروش بازاریابی در سطح استان
 • 1394
  تدریس در دروس مبانی دولتی مدیریت منابع انسانی و تجزیه و تحلیل سیستم ها در دانشگاه پیام نور مرکز دلیجان
 • 1393
  مشاوره منابع انسانی و فروش بازاریابی در اصناف مختلف

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه رسمی فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: اموزشگاه پرتو مهر
https://.com