مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد برق
  گرایش قدرت /دانشگاه ازاد ساوه / معدل 16.81
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه سراسری بناب / معدل 15.52

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  کارگاه ساختمان
  مهندسی برق/ سرپرست برق
 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت های خصوصی
  بازاریابی و فروش/ کارشناس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  ارائه مقاله در ژورنال ISC ارائه مقاله در همایش دانشگاه ازاد
 • 1393
  عضو انجمن علمی دانشگاه شاگرد ممتاز دانشگاه

پروژه ها

 • 1393
  جبرانسازی توان راکتیو
  مجری و مشاور

افتخارات

 • 1385
  قهرمانی در رشته تکواندو

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
 • عضو بسیج مهندسین صنعتی
 • فرزند جانباز 25 درصد
 • عضو بسیج مسجد علی بن الحسین (ع)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برق صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از سازمان فنی حرفه ای کشور
 • برق صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از مجتمع فنی تهران
 • PLC logo
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از مجتمع فنی تهران
 • PLC S7 300/400
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از مجتمع فنی تهران
 • ICDL1
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از مجتمع فنی تهران
 • نقشه خوانی مدارات برق ساختمان
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه خوانی مدارات فرمان و قدرت برق صنعتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • simatic manager
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC logo
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برق صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از سازمان فنی حرفه ای کشور
 • برق صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از مجتمع فنی تهران
 • PLC logo
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از مجتمع فنی تهران
 • PLC S7 300/400
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از مجتمع فنی تهران
 • ICDL1
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از مجتمع فنی تهران
 • نقشه خوانی مدارات برق ساختمان
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه خوانی مدارات فرمان و قدرت برق صنعتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com