مختصری از من

کار با شرایط عالی میخام..هرجا ..هروقت از شبانه روز..هرچقدر سخت ..در ضمینه نگهبانی سرایداری رانندگی کارپردازی کامپیوتر برق فروش و بازاریابی و.. باش لطفاً..مرد 30 تهران..بدون ظامن و معرف.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مسافرت..رانندگی..بازی..فوتبال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برق
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • کامپیوتر شبکه اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربه

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برق
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • کامپیوتر شبکه اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربه
https://.com