مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه جهاد دانشگاهی کرج / معدل 14.61

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت مهندسی تابلوسازی برق - دفتر مهندسی ایران طرح - شرکت مهندسی سایان سطح سپاهان
  مهندسی عمران/ معماری/ معمار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD , Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: معماری
https://.com