مختصری از من

به عنوان شخصی که از روی علاقه و به صورت حرفه ای کار خود را در هر سمتی انجام می دهم بسیار علاقه مند هستم تا تخصص و انگیزه خود را با تیم در حال توسعه شما به اشتراک بگذارم.چند ویژگی بارز من که می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی شما مفید باشد، روحیه بالای کار تیمی و توان حل مسئله من است.شخصیت پویا به همراه سخت کوشی عامل مهمی است که توان مضاعفی در این زمینه به من می دهد.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی شهرسازی
  /دانشگاه آزاد نجف آباد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com