مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1386
  کارشناسی ارشد اقتصاد
  گرایش اقتصاد /دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک / معدل 15.92

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۶
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  مالی و حسابداری/ مدرس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1387
  مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز از سال ۱۳۸۷ تا کنون

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • تشکیل کار گروه های کار آفرینی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ارزیابی طرح های اقتصادی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Eviews
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • COMFAR
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ارزیابی طرح های اقتصادی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com