مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    فوق دیپلم کاردانی
    گرایش نرم افزار /دانشگاه فنی قم
https://.com