مختصری از من

* علاقمند به یادگیری در محیط های کاری
* احساس مسئولیت نسبت به وظایف محول شده
* منظم

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش لجستیک و زنجیره تأمین /دانشگاه صنعتی امیرکبیر / معدل 18.84
 • 1390 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه صنعتی امیرکبیر / معدل 18.13

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  مجموعه گلدیران
  دستیار اول مدیر پروژه "عارضه یابی زنجیره تأمین گلدیران و ارائه نقشه راه برای این مجموعه"

  توضیحات: * در طول 6 ماه، بازدیدهای متعددی از مجموعه شرکت های این مجموعه انجام شد و در نهایت پس از جلسات گسترده با مدیران و با استفاده از مدل های عارضه یابی موجود در جهان (مانند SCOR و LAMBERT)، زنجیره تأمین این مجموعه مورد واکاوی قرار گرفت و به عنوان خروجی گزارش، 16 راهکار برای بهبود این زنجیره ارائه شد.
  * پس از ارائه گزارش فوق، با توجه به علاقمندی مدیران مجموعه، پیاده سازی یکی از راهکارهای بهبود نیز به تیم موجود سپرده شد.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  * انتشار 7 مقاله در کنفرانس های بین المللی معتبر
 • 1394
  * تدریسیار پروفسور میرمهدی سیداصفهانی در درس کنترل کیفیت آماری

پروژه ها

 • 1393
  پروژه های برای دروس برنامه ریزی استراتژیک، تئوری و اصول مدیریت، نت و ...
  دانشجو

افتخارات

 • 1395
  * چاپ کتاب تکنیک های عارضه یابی در مدیریت زنجیره تأمین در انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  * دانشجوی نخبه دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  * دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه صنع

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • * علاقه بسیار زیاد به ورزش فوتبال
 • * علاقمند به موسیقی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • لجستیک و زنجیره تامین & مدیریت لجستیک عملیات
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فوق لیسانس لجستیک و زنجیره تأمین از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • مدل های عارضه یابی زنجیره تأمین
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • گذراندن درس لجستیک بین الملل و آشنایی کامل به اصطلاحات و تعاریف موجود در لجستیک بین الملل مانند INCOTERMS
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • expert choice
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gams
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Lingo
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • لجستیک و زنجیره تامین & مدیریت لجستیک عملیات
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فوق لیسانس لجستیک و زنجیره تأمین از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • مدل های عارضه یابی زنجیره تأمین
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • گذراندن درس لجستیک بین الملل و آشنایی کامل به اصطلاحات و تعاریف موجود در لجستیک بین الملل مانند INCOTERMS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com