مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه آراد اسلامی پرند

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

دانش تخصصی

 • دکوراسیون داخلی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره بین المللی تیف استرالیا

ابزار و نرم افزار

 • Autodesk 3ds Max
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره ۳Dmax
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره بین المللی
 • Autodesk Revit Architecture
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره Revit
 • Vray 3ds max
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره Vray
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره photoshop

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دکوراسیون داخلی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره بین المللی تیف استرالیا
https://.com