مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد واحد کرمان / معدل 16.8

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت سانا سیستم پارس
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

  توضیحات: کارشناس فروش سازمانی پکیج امنیتی
  اخذ مدرک فروش 0تا 100

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک: فروش 0-100

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک: فروش 0-100
https://.com