مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  دکتری حوزوی-دانشگاهی
  گرایش تاریخ شیعه شناسی /دانشگاه ادیان و مذاهب قم / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۷۶ تا فروردین ۱۳۸۳
  مرکزخدمات حوزه های علمیه
  منابع انسانی و آموزش/ پذیرش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  مقاله علمی پژوهشی با عنوان رکن رابع در گروه شیخیه
 • 1391
 • 1391
  تدریس از سال 91 تا کنون در دانشگاه های ازاد اسلامی شهرکرد،علمی کاربردی شهید محلاتی قم،علمی کاربردی امور مالیاتی قم،امورمالیاتی امام خمینی(ره) قم،فرهنگیان پردیس شهید طالقانی و شهید مدنی قم،مدرسه علمیه حضرت ابوالفضل(ع)

پروژه ها

 • 1392
  مقاله شیعه شناسی
  نویسنده

افتخارات

 • 1363
  رزمنده و جانباز دفاع مقدس

دانش تخصصی

 • تاریخ شیعه شناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی دکتری

زبان

 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تاریخ شیعه شناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی دکتری
https://.com