مختصری از من

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت دخان پارسیان / پخش موادغذایی سحرگستر
  بازاریابی و فروش/ فروشنده / فروشنده

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com