مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1388
    کارشناسی معماری
    گرایش معماری /دانشگاه آزاد واحد ورامین / معدل 17.37
  • 1381 تا 1383
    فوق دیپلم معماری
    گرایش معماری /دانشگاه آزاد / معدل 16.1
https://.com