مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1388
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش سیستمهای اقتصادی و اجتماعی /دانشگاه علوم و تحقیقات / معدل 17.24
 • 1380 تا 1384
  کارشناسی ریاضی
  گرایش کاربردی /دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
 • 0 تا 2017
  دکتری مهندسی صنایع
  گرایش مهندسی صنایع /دانشگاه قزوین

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  انرژی گستر سینا
  مهندسی صنایع/ کارشناس ارشد فناوری
  تصویر مدرک

  توضیحات: در فایل پیوست به صورت کامل توضیح داده شده است

https://.com