مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  گرایش خط مشی گذاری /دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • 1391 تا 1394
  کارشناسی مدیریت دولتی
  /دانشگاه اصفهان- نجف اباد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  موسسه آموزشی علم وصنعت
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله تاثیر رفتار شهروندی بر روی رضایت شغلی کنفرانس ملی مدیریت و علوم انسانی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه مند به تجزیه و تحلیل مسائل
 • تیپ شخصیتی ENTP
 • علاقه مند به مدیریت منابع انسانی
 • علاقه مند به کار گروهی و مسئولیت پذیری زیاد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com