مختصری از من

باید در عمل خودم رو نشان بدهم نه با تعریف از خودم

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۶
  دفتر بازرگانی مجید عرب زاده
  / کارشناس ترخیص

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه شدید به تکواندو و برنامه نویسی وب

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com