مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه ایوانکی / معدل 15.67

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت مشبک رایانه فراز
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس ITو مسئول هماهنگی پروژه ها

  توضیحات: همکاری با شرکت اتصال در زمینه LYNC به مدت 3 ماه کارآموزی
  همکاری با تیم یک تیم طراح سایت به مدت 7 ماه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  60% Complete
  عنوان مدرک: mcse در حال گذراندن

ابزار و نرم افزار

 • + Network
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  60% Complete
  عنوان مدرک: mcse در حال گذراندن
https://.com