مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی شیمی
  گرایش شیمی کاربردی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۵
  شرکت تعمیر و نگهداری تاسیسات انتقال نیرو
  کارشناس آزمایشگاه

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کار با دستگاههای تجزیه ای از جمله GC و HPLC، ویسکوزیته، کارل فیشر، دی الکتریک، نقطه اشتعال، نقطه شبنم، کشش سطحی و انجام تستهای کلاسیک مثل اسیدیته روغن و ...

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزارهای کاربردی مثل Office و ...
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کار با دستگاههای تجزیه ای از جمله GC و HPLC، ویسکوزیته، کارل فیشر، دی الکتریک، نقطه اشتعال، نقطه شبنم، کشش سطحی و انجام تستهای کلاسیک مثل اسیدیته روغن و ...
https://.com