مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش مالکیت فکری /دانشگاه قم / معدل 18

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۵
  دفتر حمایت حقوقی قضایی ایثارگران
  حقوق/ مشاور و نماینده حقوقی

  توضیحات: در طی یک سال دراین دفتر بیش از هزار موردمشاوره حقوقی در موضوعات مختلف اعم از حقوقی و کیفری و... ارایه دادم و بیش 100پرونده حقوقی و کیفری در دادگاه دفاع کردم.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مدرس دانشگاه و مترجم و پژوهشگر

دانش تخصصی

 • مسلط به زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مسلط به زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com