مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی کاز
  گرایش طراحی فرآیند /دانشگاه دشتستان / معدل 15
 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش گاز /دانشگاه دشتستان / معدل 15

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  سخت افزار و شبکه/
 • تیر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  مهندسی مکانیک/هوافضا/

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
 • 1394

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • English language
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • process piping design
  60% Complete
  عنوان مدرک: اصول پایپینگ (Piping)
 • HSE
  60% Complete
  عنوان مدرک: HSE
 • NDT Level I
  60% Complete
  عنوان مدرک: بازرسی جوش NDT Level I

ابزار و نرم افزار

 • HYSYS
  80% Complete
  عنوان مدرک: HYSYS
 • AutoCAD
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk AutoCAD Civil 3D
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • English language
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • process piping design
  60% Complete
  عنوان مدرک: اصول پایپینگ (Piping)
 • HSE
  60% Complete
  عنوان مدرک: HSE
 • NDT Level I
  60% Complete
  عنوان مدرک: بازرسی جوش NDT Level I
https://.com