مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی شیمی
    گرایش کاربردی /دانشگاه آزاد تهران مرکز

پیشینه شغلی

  • دی ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳
    شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران
    بازرس کنترل کیفیت
https://.com