مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی تاسیسات
    /دانشگاه دیپلم

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • ورزشی
https://.com