مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی ارشد مهندسی مواد
  گرایش شناسایی ، انتخاب و ساخت مواد /دانشگاه فردوسی / معدل 18.62
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مهندسی مواد
  گرایش متالورژی صنعتی /دانشگاه فردوسی / معدل 16.27

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  پارت سازی مشهد
  مدیر فروش
 • فروردین ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۴
  پارت سازی مشهد
  مهندسی فروش
 • آبان ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  پارت سازی مشهد
  کارشناس تضمین کیفیت
 • تیر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  دانشگاه جامع علمی کاربردی
  مدرس
 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۳
  دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر
  کارشناس آموزش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  گذراندن دوره کارآموزی سه ماهه در آزمایشگاه متالورژی پارک علم و فناوری مشهد
 • 1391
  مقاله چاپ شده در مجله مواد نوین
 • 1390
  گذراندن کارگاه آموزشی روشهای نوین آنالیز مواد در دانشگاه فردوسی مشهد
 • 1388
  ورودی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد از طریق استعدادهای درخشان

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com