مختصری از من

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • بدمینتون.نقاشی..ادبیات.

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
  • انعطاف پذیری
  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com