مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش زراعت و اصلاح نباتات /دانشگاه ایلام / معدل 13.54

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت تولیدی و صنعتی فراسان
  ایمنی و محیط زیست/ حراست

  توضیحات: مستقر در میدان نفتی مشترک آذر مهران

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  انجام فعالیتهای فرهنگی و هنری از سال 1389 تا کنون در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهران

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاربر کامپیوتر
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: اتوماسیون اداری درجه2
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاربر نرم افزار اداری
 • موقعیت یاب gps
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاربرد gps در کشاورزی
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاربر کامپیوتر
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: اتوماسیون اداری درجه2
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاربر نرم افزار اداری
 • موقعیت یاب gps
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاربرد gps در کشاورزی
https://.com