مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1386
  کارشناسی مهندس صنایع و فوق لیسانس مدیریت تکنولوژی
  /دانشگاه علوم تحقیقات تهران

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۴ تا بهمن ۱۳۹۵
  شرکت تولیدی و بازرگانی بارش جاوید
  بازاریابی و فروش/ مدیر ارشد فروش

  توضیحات: ایجاد بخش بازرگانی شرکت و فروش کالاهای وارداتی شرکت و قرار گرفتن در رده سه شرکت اول از نظره فروش در ایران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آشنایی کامل با مفاهیم فروش و بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به تحقیقات بازار و امور مارکتینگ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی تدوین طرح های بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی مدیریت موثر گروه های کاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزارهای کاربردی مجموعه Microsoft office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی کامل با مفاهیم فروش و بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به تحقیقات بازار و امور مارکتینگ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی تدوین طرح های بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی مدیریت موثر گروه های کاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com