مختصری از من

تمامی موارد عرضه شده هرگز مزیت، ویژگی، افتخار و یا سایر نبوده و صرفن بر اساس توسعه فردی یادگیری و انجام تعهدات و پایبندی به اصول استاد و شاگردی بوده است.
رشد و یادگیری لازمه انجام وظایف است.
اطمینان به مسئولیت پذیری و انجام تعهدات محوله موجب میشود از ابتدا بر اساس حوزه اختیارات :
-فروش, افزایش نرخ رشد و بازدهی اقتصادی
-مدیریت اختیارات اعم از: پرسنل، سفارشات، گزارش دهی مداوم و..
-استراتژی و فروش راهبردی بر اساس تاریخ هدف
-وفاداری و حفظ تمامی اصول اعم از: مشتری مداری، کنترل هرگونه تنش و..
-مدیریت فروشگاهی با رعایت اصول اساسی امانت داری، مسئولیت پذیری بی چون و چرا
را متعهد شوم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی /دانشگاه علوم و نحقیقات تهران / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۲
  فروشگاه های زنجیره ای شهر کتاب
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر فروشگاه

  توضیحات: -شناسایی تمام کالا و خدمات ارائه شده در مجموعه
  -نیاز سنجی و کشف بازار هدف
  -امکانسنجی فروش بر اساس بازه زمانی (فصول، رویداد، مناسبت و...)
  -تامین اقلام براساس موارد مورد مطالعه
  -نتیجتا هجده مورد نرخ رکورد فروش نقطه به نقطه، سالیانه وماهیانه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com