مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  وین تک
  بازاریابی و فروش/ مدیریت تبلیغات
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  آژانس مسافرتی رزسفید
  بازاریابی و فروش/ مشاور برند
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  برج میلاد تهران
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مشاور تبلیغات
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  موسسه فرهنگی ماهور
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیریت تبلیغات

پروژه ها

 • 1395
  برندینگ آژانس رز سفید
  مشاور برند

افتخارات

 • 1386
  عضو انجم مخترعین کشور
 • 1386
  عضو انجمن مخترعین کشور

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت برند
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت برند
 • مدیریت تبلیغات
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت تبلیغات

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت برند
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت برند
 • مدیریت تبلیغات
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت تبلیغات
https://.com