مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد زیست شناسی
  گرایش بیوشیمی /دانشگاه گلستان / معدل 14.8

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  نوشتن و تدوین مقالات در حال انجام می باشد.
 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کشت سلول و pcr
  40% Complete
  عنوان مدرک: پژوهشکده ژنتیک تهران و دانشگاه علوم پزشکی بابل

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کشت سلول و pcr
  40% Complete
  عنوان مدرک: پژوهشکده ژنتیک تهران و دانشگاه علوم پزشکی بابل
https://.com