مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  /دانشگاه پیام نور کرج / معدل 16.94

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شرکت مهتاب بافت
  مسئول دفتر/ رئیس دفتر

دانش تخصصی

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com