مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا 1383
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه شمال آمل / معدل 15.28

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  رایان هم افزا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس ارشد
 • آذر ۱۳۸۵ تا بهمن ۱۳۹۳
  ورانگر
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنماه نویس ارشد
 • اردیبهشت ۱۳۸۲ تا مهر ۱۳۸۲
  تحليلگران اطﻼعات نگاره
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ تکنیسین سخت افزار

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com