مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۵
  کارخانه درسا هود
  سخت افزار و شبکه/ سرپرست شبکه

  توضیحات: شبکه دارای 120 کاربر

 • فروردین ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۳
  شرکت مشاورین شبکه مهرساد
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس شبکه

پروژه ها

 • 1393
  passive
  سرپرست

  توضیحات: انجام passive دانشگاه پیام نور کرج

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • شبکه و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: Mcse 2012
 • شبکه و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: Mikrotik Mtcna
 • CCNA Routing And Switching
  100% Complete
  عنوان مدرک: در حال گذراندن
 • Elastix
  60% Complete
  عنوان مدرک: Voip
 • IBSng
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PRTG
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Passive Network
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Active Directory
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Help Desk
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Assembly
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Hardware
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Software
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Netsupport
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: Mcse 2012
 • شبکه و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: Mikrotik Mtcna
 • CCNA Routing And Switching
  100% Complete
  عنوان مدرک: در حال گذراندن
 • Elastix
  60% Complete
  عنوان مدرک: Voip
 • IBSng
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PRTG
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Passive Network
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Active Directory
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Help Desk
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Assembly
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Hardware
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Software
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com