مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه پیام نور / معدل 12.55

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • اسکیت
 • موسیقی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری (Accounting)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com