مختصری از من

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
  مالی و حسابداری/ حسابدار ارشد
 • بهمن ۱۳۸۸ تا دی ۱۳۹۱
  ادیسون اینترنشنال
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • دوره مالی و مالیاتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار خزانه داری همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوره مالی و مالیاتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com