مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه
  /دانشگاه پیام نور اردبیل / معدل 13.54

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۶
  شرکت خاوران یول
  مهندسی عمران معماری/ برنامه ریزی و کنترل پروژه

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه طبق استاندارد PMBOK
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com