مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه
  /دانشگاه پیام نور اردبیل / معدل 13.54

پروژه ها

 • 1393
  پروژه ساختمان اداری آب منطقه ای اردبیل
  نظارت ، برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • 1390
  پروژه بیمارستان دانشگاه آزاد اردبیل
  کنترل پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: Msproject
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: Msproject
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com