مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1374 تا 1377
  کارشناسی میکروبیولوژی
  /دانشگاه آزاد قم / معدل 14

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  صنایع غذایی آنیل
  صنایع غذایی/ مدیرکنترل کیفیت ارشد
 • خرداد ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  صنایع غذایی شهدانه
  صنایع غذایی/ مدیر اجرایی
 • شهریور ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  صنایع غذایی بهرامی
  صنایع غذایی/ مشاور
 • مهر ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۳
  صنایع غذایی گراندیس
  صنایع غذایی/ مدیر کنترل کیفیت / تولید

  توضیحات: مدیر کنترل کیفیت نمونه سال 1390
  سرپرست تیم ایمنی سیستم مدیریت ایمنی غذایی ( ایزو 22000)

 • مرداد ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۸
  شرکت سپید قند
  صنایع غذایی/ مدیر کارخانه
 • اردیبهشت ۱۳۸۶ تا تیر ۱۳۸۷
  شرکت سپید قند
  صنایع غذایی/ مدیر کترل کیفیت
 • بهمن ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۸۶
  شرکت آرد ایلام
  صنایع غذایی/ مدیر کنترل کیفیت

  توضیحات: نماینده مدیریت در سیستم ایزو 9001

 • دی ۱۳۸۰ تا دی ۱۳۸۲
  شرکت تعاونی 554
  صنایع غذایی/ مدیر کنترل کیفیت

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدوین استاندارد های ملی
 • 1394
  آموزش روش تدوین استانداردهای ملی

افتخارات

 • 1390
  مدیر کنترل کیفیت نمونه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تولید و عملیات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش های کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • استاندارد ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش های کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • روش های کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تولید و عملیات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش های کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • استاندارد ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش های کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com