مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1395
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش حمل و نقل /دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
 • 1385 تا 1387
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  شرکت تولیدی و بازرگانی روغن غنچه و نازگل
  مالی و حسابداری/ کارشناس حسابداری فروش
 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت تولیدی و بازرگانی جهان کریستال (جی سی سی)
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش
 • فروردین ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۸۸
  شرکت بازرگانی صبا
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • شهریور ۱۳۸۵ تا اسفند ۱۳۸۶
  آموزشگاه کامپیوتر حافظه برتر
  مربی کامپیوتر (ICDL)

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگی
 • هنری
 • ورزشی
 • اجتماعی

دانش تخصصی

 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم فنی حرفه ای
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: در حال تحصیل
 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم فنی حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: در حال تحصیل
دانش تخصصی
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم فنی حرفه ای
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: در حال تحصیل
 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم فنی حرفه ای
https://.com